Att bygga i gammal stil

Att bygga i gammal stil ökar i popularitet. Det är en spännande utveckling som sker när det börjar byggas med gamla material och olika former av gammalmodiga material, så som beslag från Skokloster eller smide som i många år varit bortglömt.

Det går ju alltid olika trender i hur byggen görs, och det kommer sannolikt alltid finnas olika retrotendenser. Ibland är det fjolårets trender som lever upp på nytt, men ibland kan det vara så att det skiljer ett helt sekel mellan den tid det är och den tid man vill imitera.

Olika trender kan också påverkas av geografiska faktorer. Exempelvis kan en storstad influeras av modernare tendenser, medan det mer klassiska och konventionella behåller ett starkare fäste på delar av landsbygden.