Rotavdrag för miljarder årligen

Många är det som väljer att renovera nu när man kan få avdrag för tjänsterna. Vid årsskiftet ändrades lagen och under hösten var det många som ville passa på att ta del av den 50 %-iga kakan innan den sänks till 30%. 

3928168-painting-a-wall-whiteVi har i tidigare artikel skrivit om hur man kan använda sitt rotavdrag till max, och att man då kunde få 50 000 i avdrag då det handlade om 50 % på 100 000 kronor per person, och 100 000 i avdrag om man är två personer i ett hushåll. Nu till årsskiftet har det blivit andra regler då man gått från 50 % till att ge avdrag på 30 % av en byggares arbetskostnad. Alltså, man kan aldrig få avdrag på material, men man får avdrag för de tjänster och arbete som en byggare utför. I Expressen går det att läsa att man i november fått in ansökningar för skattereduktion på hela 14,7 miljarder kronor.

”Vi har förstått att branschen har märkt en ökad efterfrågan, med anledning av att skattereglerna ändras. Det som händer vid årsskiftet är att subventionsgraden vid köp av rot-tjänster sänks från 50 till 30 procent.”

Gränsen på 50 000 ligger kvar

Även då man kommer att sänka subventionsgraden till 30 % så kommer man inte att minska taket för vad man maximalt kan komma att få skattereduktion för. Många var när detta kom upp skeptiska, men sedan nu när detta har lagt sig så har de allra flesta vant sig och är det så att man vill renovera så kommer man i fortsättningen att göra det.