Använd hörselskydd vid bygge

Hörselskydd ska du ha när du bygger, annars kan du skada hörseln, misstänker du skada bör du kolla upp det. Liksom om du har ont i leder efter många år av tunga lyft i arbetet. Vidare om arbetsskador nedan.

Det som kan ske när man arbetar inom bygg är att man skadar sig. Det kan vara allt från förslitningsskador till artros och ryggvärk. Inte minst kan det vara hörseln som får ta skadan i buller och oväsende som ofta är fallet på byggarbetsplatser, om du misstänker att din hörsel skadats kan du kolla upp denna via https://www.audika.se/.

Skadligt och störande buller påverkar många

verktygDet är viktigt att alltid ha på sig hörselskydd i en bullersam miljö. I en artikel i Dagens Industri går det att läsa om de ljud som skadar mest och hur du undviker att få din hörsel påverkad. Det är som sagt viktigt att använda hörselskydd. Men ljus och oljud kan även orsaka andra skador är den som påverkar hörseln negativt, oväsen kan bidra till ökad stress, till irritation och inte minst till trötthet.

Man kan skilja på hörselskadligt buller och störande buller. Runt 1000 personer får en godkänd arbetsskada på grund av just buller i Sverige. Men sedan är det så att långt fler blir störda och negativt påverkade av höga och irriterande ljud på sin arbetsplats. Detta enligt en docent i audiologi vid Karolinska Institutet.

Artros har samband med arbetsmiljön

I en artikel i Sveriges Radio går det att läsa om hur LO (Landsorganisationen) hoppas på att det ska bli lättare att få till exempel artros klassad som just en arbetsskada. Det finns nämligen ett samband mellan arbetsmiljö och denna ledsjukdom. Personer som jobbar med tunga lyft är särskilt utsatta visar det sig. Statens beredning för Medicinsk och Social Utvärdering slår nu fast att det just finns ett tydligt samband mellan själva arbetsmiljön och artros.