Glöm inte taksäkerheten vid ett byggprojekt

När snön ligger djup på taken kan det vara en bra tid att fundera på sommarens byggprojekt. Planerar du att bygga ut eller att bygga nytt är det viktigt att också tänka på taksäkerheten. Detta gäller inte minst för att det ska bli enkelt att få bort snön från taket, om ni får en vinter som den vi upplever nu.

Det är viktigt att tänka på husets taksäkerhet, inte minst vid byggprojekt. Att åtgärda taksäkerheten när man bygger nytt eller renoverar är enklare än att vidta åtgärder i efterhand.

I februari 2018 drabbade i princip hela Sverige av snökaos. Det innebär att det ligger snö på en stor del av de svenska taken just nu, hela vägen från Treriksröset ner till Smygehuk. I städerna har fastighetsägarna ett ansvar att ta bort snön, så att den inte kan falla ned och skada de som går förbi nedanför. Även på landet är det dock viktigt att få bort snön från taken, annars kan taket skadas. Tips för snöröjning på taket hittar du här, men allra bäst är att ta hjälp av professionella snöröjare. De kommer dock inte att ge sig upp på ett tak som saknar säkerhetsanordningar.

Tänk på taksäkerheten från början

Hus med snö på taketFör att det ska gå att röja snö från taket är det viktigt att taket är säkert att gå på, och att det finns fästanordningar för säkerhetslinor och liknande. Även anordningar som förhindrar ras eller fall räknas in i begreppet taksäkerhet.

Över entrén bör det finnas ett snörasskydd, om ingången sitter direkt på långsidan av huset. Om huset istället har en veranda eller förstuga för ingången, med tak som sluttar åt sidorna, behövs inget snörasskydd. Det kan dock behövas vid köksingången, om det finns en sådan på huset.

Reglerna för taksäkerhet finns att läsa på Boverkets webbplats. Om du planerar att bygga ut, bygga nytt eller bygga om ditt hus är det viktigt att du har koll på reglerna, och ser till att lägga ett säkert tak, med fästanordningar och skydd, redan från början när det nya taket ska läggas. Precis som med snöröjningen är det smart att ta hjälp av proffs.