Bygga ut huset

Att bygga i gammal stil

Att bygga i gammal stil ökar i popularitet. Det är en spännande utveckling som sker när det börjar byggas med gamla material och olika former av gammalmodiga material, så som beslag från Skokloster eller smide som i många år varit bortglömt. Det går ju alltid olika trender i hur byggen görs, och det kommer sannolikt […]

Bygga eget uterum

Att bygga ett eget uterum kan tyckas svåröverstigligt, men faktum är att lekmän gör det varje dag. Det svåra är inte egentligen att göra det, utan att komma till skott. Se alltså bara till att du har rätt instruktioner, och om möjligt, ta reda på hur du gör för att dra in på uppvärmningskostnader. Det […]